top of page

אירועים

חברי אל אנון היקרים
הכנס השנתי של
ירושלים AA 
בהשתתפות אל-אנון 
יתקיים ב-24-25/5 בחוות הנוער הישראלי, שי עגנון 24, ירושלים.
  להרשמה, נא ליצור קשר עם דניאלה 
+972587926563
ולאירוח לילה, שרה-רבקה  
+972544861232
ההשתתפות שלנו היא הזדמנות מצוינת להתחבר אחד לשני ולשתף את המסר של אל-אנון!

al.jpeg

חברי אל אנון היקרים
הכנס השנתי של
ירושלים AA 
בהשתתפות אל-אנון 
יתקיים ב-24-25/5 בחוות הנוער הישראלי, שי עגנון 24, ירושלים.
  להרשמה, נא ליצור קשר עם דניאלה 
+972587926563
ולאירוח לילה, שרה-רבקה  
+972544861232
ההשתתפות שלנו היא הזדמנות מצוינת להתחבר אחד לשני ולשתף את המסר של אל-אנון!

bottom of page