top of page

ספרות בעברית

תגלו שבמפגשים רבים משתמשים בקריאות מטקסטים של ספרות מאושרת בוועידת אל-אנון כנקודת מוצא לדיון ושיתוף

אישור הוועידה פירושו שהשירות העולמי של אל-אנון הפיק ואישר את החומרים הללו כדי להתאים לעקרונות אל-אנון

במפגשי אל-אנון אנו לומדים ומצטטים רק ספרות המאושרת על ידי ועידת אל-אנון

 

מספר ספרים תורגמו לעברית באישור ועידת אל-אנון ואנחנו מקווים שבעתיד יתורגמו עוד

להלן רשימה של ספרות אל-אנון בעברית

עיינו גם ברשימה של ספרים נוספים באנגלית

 

ספרות אל-אנון בעברית

אומץ לשנות

כל יום ביומו

תכנית להתקדמות

..בכל תחומי חיינו

כיצד אוכל לעזור לילדי?

שנים-עשר הצעדים ושתים עשרה המסורות של אל-אנון

..כפי שאנחנו מבינים

 

למידע על רכישת ספרים בעברית כתבו אלינו

israelalanon@gmail.com

למידע על רכישת ספרים בעברית

תתקשרו אלינו במספר  023851200

או שלחו לנו דוא"ל לכתובת

israelalanon@gmail.com

bottom of page